Länkar

Facebookgrupp för föräldrar till barn med Marfan
sänd ett mejl till David Englund david.englund@home.se

Allmänna Arvsfondens projektsida
arvsfondsprojekten.se

Svenska Marfanföreningen 
www.marfanforeningen.se

Taktil massage
www.taktil.se

Medicinsk yoga
www.medicinskyoga.se

Sjukgymnaster med OMT-kompetens
www.sjukgymnastforbundet.se/sektioner/omt/Sidor/omt.aspx

Livsmedelsverkets kostråd
www.slv.se/grupp1/Mat-och-naring/Kostrad/

Varsam
www.varsam.se